راهنمای تغییرات آب و هوا برای خبرنگاران

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در خبرنگاری محیط زیست

سازمان توسعه پانوس لندن یک راهنمای اینترنتی را برای خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه منتشر کرده که هدفش ارائه توضیحات درباره تغییرات اقلیمی و نیز نکاتی آموزنده به خبرنگاران این حوزه است.

این راهنما بخشی درباره "مبانی" دارد که نکات علمی تغییرات آب و هوای زمین را توضیح می دهد. در این بخش خبرنگارانی که در همایش تغییرات اقلیمی سازمان ملل در دسامبر 2008 در لهستان شرکت کردند، مشکلات تهیه خبر و گزارش درباره موضوعات زیست محیطی را بیان می کنند و نیز کارشناسان نکات آموزنده ای ارائه می دهند.

سی و هفت خبرنگار از 28 کشور در حال توسعه برای مشارکت در همکاری رسانه ای در زمینه تغییرات آب و هوایی در این همایش حضور یافتند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی بروید.