راهنمای بقای رسانه های محلی

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

یکی از بزرگترین مشکلات رسانه های محلی در سراسر جهان بقای مالی در این شرایط دشوار اقتصادی و چشم انداز متغیر رسانه ها است. برای پرداختن به این چالشها که شامل بکارگیری پلت فرمهای تازه آنلاین، و سود دهی است، یک سازمان بین المللی توسعه رسانه ای به نام اینترنیوز نتورک به تازگی کتابچه راهنمای پایداری رسانه ها را منتشر کرده است.

این راهنما با عنوان "راهنمای پایداری رسانه های محلی: پیشه زندگی های متغیر" منتشر شده، برای دست اندرکاران رسانه های محلی، فعالان و اهداکنندگان و سازمانهای توسعه حامی آنها طراحی شده است. این راهنما بینشهای مختلف درباره پایداری، رویکردهای عملی برای دستیابی به آن و فهرستی جامع از منابع برای دست اندرکاران رسانه و فعالان را ارائه می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این راهنما به این نشانی بروید.