راهنمایی هایی برای پوشش خبری اعتراضات و اعتصاب های کارگری

نوشته مهرناز صمیمی
Sep 18, 2019 در موضوعات تخصصی
تصویر اعتصاب کارگران هپکو، عکس از ایرنا

این روزها خبرها و گزارش های بسیاری از اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه می رسد. شیوه بازتاب این اعتصاب ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و خبرنگاران باید نکات مهمی را در مورد پوشش خبری این اعتراض ها به روش حرفه ای، دقیق و صحیح از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. این مطلب حاوی نکات و راهنمایی هایی برای خبرنگارانی است که این اعتصاب ها را پوشش می دهند و نکاتی را که باید هنگام تهیه گزارش در نظر داشته باشند، به آنها یادآوری می کند.

اعتصاب های کارگری طی دهه گذشته کمتر از قبل مخاطب داشته اند و کمتر هم پوشش داده شده اند. دین مورفی، دبیر سرویس اقتصادی روزنامه نیویورک تایمز، چندی پیش طی گفت و گویی گفت: «با آن که شیوه پوشش خبری اعتراض های کارگری با گذشته تفاوت فاحش کرده است، ماهیت آن متفاوت نیست. بلکه شکل و شیوه این پوشش است که فرق کرده است. اعتراض های کارگری ادامه دارد و تا زمان فعالیت جامعه کارگری نیز ادامه خواهد داشت. خبرنگاران با شیوه های تازه تری از خبرنگاری آشنا شده اند و خواهند شد، و فعالیت شبکه های اجتماعی، چگونگی خبررسانی را تغییر داده است.

با این وصف، اصل مطلب تفاوت عمده ای با دهه های گذشته نکرده است، حتی در کشورهایی غربی.» اعتراضات کارگری، به ویژه وقتی جوانب و دلایل مالی داشته باشد یا به دلیل به تعویق افتادن حقوق یا مزایا انجام شود، ابعاد احساسی فراوانی پیدا می کند و سبب می شود که خبرنگاران از واقعیت حرفه ای کار و انتقال و انعکاس اصل جریان قدری دور بیافتند. نکاتی مهم در این خصوص که توجه به آنها سبب بهبود کیفیت نتیجه کار و سطح و محتوای گزارش خواهد شد، قابل توجه است:

 

یک: یکی از مفیدترین بخش های کار تحقیق پیش از تهیه گزارش، آن است که به ریشه ها و علل شکل گیری اعتراض ها، ابعاد مالی و حقوقی آنها، انتظارات و مطالبات کارگران، و روابط گذشته و اکنون کارگران با کارفرمایشان توجه کافی شود.

 

دو: هنگام حضور در محل اعتراضات برای پوشش خبری و تهیه گزارش، همواره سلامت و امنیت خود را به خاطر داشته باشید. آنچه بیش، و پیش از هر موضوع دیگری باید مورد توجه باشد، آن است که اگر خود را در معرض خطر قرار دهید، نمی توانید کارتان را به عنوان خبرنگار حرفه ای ادامه دهید. بنابراین، توجه به تندرستی و امنیت جانی تان از هر موضوع دیگری مهم تر است.

 

سه: هنگام تهیه گزارش، تلاش کنید که از همه ابعاد و سطوح مطلب را ببینید. سابقه کارفرما از نظر شیوه های برخوردش با کارگران، تنش های پیشین احتمالی میان کارگران و کارفرما، وضعیت سهام کارخانه یا کارگاه، مزایای کارگران و سهم آنها از دارایی های کارخانه یا کارگاه، صندوق بازنشستگی و بیمه درمانی و بیمه حوادث هنگام کار، همه در میان نکاتی است که بر روند و شیوه تهیه گزارش، کیفیت آن، و حاصل کار، اثر قابل توجهی می گذارد.

 

چهار: هر قدر تعداد گفت و گوهایی که برای تهیه گزارش می کنید، بیشتر باشد، کیفیت گزارش بهتر خواهد شد. مصاحبه با کارگران، کارفرمایان، سازمان دهندگان اعتصاب یا اعتراض، و برخوردهای قضایی که ممکن است با اعتراض کنندگان شده باشد، باید در دستور کار تهیه گزارش و در میان تحقیقات میدانی قرار بگیرد. این کار، حاصل نهایی پوشش خبری را دقیق تر، شفاف تر، و موثرتر خواهد کرد.

 

عکس از ایرنا