دومین دوره روزنامه نگاری اقتصادی آی سی اف جی راه اندازی شد

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در گوناگون

مرکز بین المللی روزنامه نگاران، آی سی اف جی، دومین دوره آموزش آنلاین خبرنگاری اقتصادی و بازرگانی را به زبان فارسی راه اندازی کرده است.

این دوره آموزشی یک دوره خودآموز است و دومین دوره آموزش از راه دور روزنامه نگاری اقتصادی و بازرگانی آی سی اف جی است. دوره مقدماتی روزنامه نگاری اقتصادی و بازرگانی در مه 2008 راه اندازی شد.

این دوره آموزشی شامل موضوعات گوناگونی مانند موارد زیر است

  • آشنایی با اصطلاحات و الگوهای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تراز بازرگانی، صادرات و واردات
  • بخشهای بانکداری و اعطای اعتبار
  • سرمایه گذاری خارجی
  • خصوصی سازی

دو دوره آموزشی دیگر خبرنگاری اقتصادی که به زبان فارسی از سوی مرکز بین المللی روزنامه نگاران ارائه خواهد شد، روی سازوکارهای بین المللی اقتصادی و مالی و گزارشهای اقتصادی جامع متمرکز خواهد شد.

برای نام نویسی در این دوره و همچنین دوره مقدماتی روزنامه نگاری اقتصادی و بازرگانی به ترتیب زیر عمل کنید:

به این لینک مراجعه کنید.

روی عنوان دوره " واژه ها و روندهای اقتصادی و بازرگانی" کلیک کنید.

با استفاده از حساب کاربری آموزش آنلاین خود، وارد سایت شوید. اگر حساب کاربری ندارید، حساب جدیدی باز کنید. بعد از باز کردن حساب تازه، باید ایمیل خود را چک کنید تا آن را تایید کنید.

سوال ها و نظرات خود را می توانید به نشانی الکترونیک persianeditor@icfj.org .ارسال کنید