دستور عمل برای شرح¬حال

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در گوناگون

شرح­حال یک شخص برای این ارائه می­شود که او چیزی به جامعه باز­می­گرداند. کسی که کاری بیش از دستمزدش انجام می­دهد. یک کارمند دولت، سیاستمدار، کارکن سازمان غیردولتی، رهبر مذهبی، آموزگار، بازیگر، هنرمند و غیره به­خودی­خود نامزد ارائه شرح­حال نیستند. اشخاص دیگر هم که تنها «مدعای شهرتشان» جالب بودن زندگیشان یا جذابیت شخصیتشان است همینطور. اما این بدان معنا نیست که نمی­توان شرح­حال آنها را ارائه کرد؛ بلکه بدان معناست که شرح­حال آنها را نمی­توان صرفا به خاطر شغل یا شخصیتشان ارائه کرد. به این موضوع به عنوان «گرامیداشت شخصیت هفته» فکر کنید.

یک شرح­حال معمولا از 3 تا 3:30 پخش می­شود (اما می­توان در صورت وجود مطلب تا ده یا بیشتر هم ادامه داشته باشد).

یک شرح­حال از شش عنصر تحریری و بصری زیر تشکیل می­شود. عناصر 2، 3، 4، 5 را می­توان به ترتیب دیگری تنظیم کرد اما شماره­های 1 و 6 قطعی هستند.

1 – شروع و 15 ثانیه اول در باره­ی موضوع

(شروع به پخش صدای محیط برای کسب ویژگی شخصیت)

2 – چه چیزی سوژه را خاص کرده است

(چرا او به عنوان سوژه انتخاب شد)

3 – اطلاعات زندگی­نامه­ای (عکس­های شخصی و یا ویدئو از زندگی سوژه)

4 – اظهار نظر افراد خانواده، دوستان، همکاران

(صدای اعضای باشگاه طرفداران)

5 – سوژه در حال انجام کاری که او را خاص کرده است

(کار را شرح بدهید اما به یاد داشته باشید که شخص سوژه است نه کار او... و دوباره صدای محیط پخش می­شود)

6 – با ارائه چکیده­ای در باره­ی سوژه و علت خاص بودن او خاتمه دهید.