دسترسی آزاد به اطلاعات، ابعاد جهانی فساد مالی را روشن می کند

نوشته IJNet
Oct 30, 2018 در خبرنگاری تحقیقی

کار تجسسی ا-سی-سی-آر-پی OCCRP به روشن کردن ارتشاء و پولشویی در جمهوری مولدوا Moldova منجر شد. این مطلب، استفاده از هواپیما با کنترل از راه دور یا drone برای یافتن موضوعات تازه برای تهیه گزارش، و چند تحول دیگر خبرنگاری هفته در مطلبی که می خوانید، آمده است.

رد پول را بگیرید: چگونه دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند بر فساد مالی غلبه کند؟  

اوایل بهار سال ۲۰۱۵ شاهد حضور هزاران تن از مردم خشمگین در خیابان های Chisinau، پایتخت جمهوری مولدوا بود. این مردم خواستار استعفای دولت و پارلمان بودند و شعارشان این بود:‌«ما میلیاردمان را می خواهیم!» تظاهرکنندگان معتقد بودند که دزدی مبلغ نزدیک به یک میلیارد دلار از بانک های مولدوا،  که سبب آشفتگی مالی این کشور شده بود، به دست سیاستمداران انجام شده است. منبع: Global Investigative Journalism Network

نشان دادن ارتشاء از هوا

در نخستین تصاویر، دوربین مکث می کند. دوربین، تصاویری را از خیابان های گل آلود روستایی در مولدوا نشان می داد. گاوهای لاغراندامی را نشان می داد که از کنار نرده های چوبی شکسته مزارع رد می شدند. مزرعه هایی که اکنون فرسوده و نزدیک از بین رفتن بود. وضع اسفبار این روستا نشانه ای بود از فقر عمیقی که مولدوا گرفتار آن بود، کشور کوچکی بین رومانی و اوکراین.

اما یک باره تصاویر به سرعت حرکت می کنند، و دوربین ویدیویی بر فراز جنگل ها و سقف خانه ها حرکت می کند، انگار آزاد شده باشد. و تصاویر تکان دهنده ای نشان می دهد. نزدیک روستای فقیر، دروازه ای بلند است و پشت آن، خانه های بزرگ و زیبا را یکی پس از دیگری می توان دید، که هر کدام چشمگیرتر و باورنکردنی تر از دیگری است. منبع: Internews.

ردگیری رسانه ای سفرهای پناهجویان با شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند

برای پناهجویانی که می خواهند خود را به اروپا برسانند، امکانات زیرساخت های دیجیتال به اندازه زیرساخت های فیزیکی جاده، راه آهن، گذرگاه های دریایی، و مرزهای کنترل شده ای که جابه جایی مردم را زیر نظر دارد، مهم است.

نیاز به این زیرساخت ها، منابع و تکنولوژی های بسیاری می طلبد، که وبسایت های مختلف، امکانات تماس، خدمات ترجمه، و شبکه های اجتماعی را در برمی گیرد. منبع:‌ The Open University.