خبرگزاری رویترز دستورالعمل کاربرد شبکه های اجتماعی را منتشر کرد

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در گوناگون

خبرگزاری رویترز به تازگی دستورالعمل کاربری شبکه های اجتماعی را برای روزنامه نگاران منتشر کرده است.

هدف از انتشار این دستورالعمل یادآوری به روزنامه نگاران است که زندگی شخصی خود را باید از مسائل حرفه ای خود جدا نگه دارند.

این دستورالعمل همچنین شامل مجموعه ای از راهنمایی ها درباره رعیت اصول روزنامه نگاری مانند دقت، پرهیز از جانبداری، استقلال حرفه ای و پاسداری از اعتماد مخاطبان است.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.