حقیقت یابی: قابلیت تازه‌ی اخبار گوگل

نوشته IJNet
Oct 30, 2018 در مبارزه با شیوع اطلاعات غلط و جعلی

این مطلب به قابلیت تازه‌ی می پردازد که به بخش اخبار گوگل اضافه شده، و هم‌چنان رویدادهای مهم دیگری خبرنگاری طی هفته‌ی اخیر را نیز بررسی می کند. این گزارش هفتگی از سوی مرکز کمک‌های بین‌المللی رسانه‌ای تهیه می شود.

تازه ترین قابلیت گوگل با هدف تاکید بر حقیقت‌یابی اضافه شده است

گوگل قابلیت تازه‌ی را به بخش خبرهای خود اضافه کرده که شامل حقیقت یابی اخبار روزانه با استفاده از وبسایت هایی مثل Full Fact و Politifact است.

این قابلیت هفته‌ی گذشته به گوگل اضافه شده و با مراجعه به وبسایت اخبار گوگل و جستجو در آن می توانید آن را ببینید: news.google.com

منبع: Journalism.co.uk.

ReliefWeb چهار اپلیکیشن تازه عرضه کرده‌است

منبع اطلاعات کمک‌های انسانی سازمان ملل در مورد بحران ها و فجایع جهانی به تازگی قابلیت موبایلی جدیدی را اضافه کرده است.

ReliefWeb که سرویس دیجیتال  U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (اداره‌ی هماهنگی امور انسانی سازمان ملل) است، چهار اپلیکیشن موبایل ارائه کرده که هرکدام به علایق گروه خاصی از کاربران می پردازند.

منبع: Devex.

در شبکه‌های اجتماعی چه می توان گفت و چه نمی توان گفت؟

اصل اول قانون اساسی آمریکا شهروندان را از سانسور دولتی محافظت می کند. تریبون‌های شبکه‌های اجتماعی کمپانی‌های خصوصی هستند، و می توانند بیشتر آنچه را که به نظرشان نامناسب می رسد، سانسور کنند. اما با توجه به نقش روبه رشد آنها در گفتمان عمومی، مهم است از خود بپرسیم که سیاست‌های سانسور شبکه‌های اجتماعی چیست؟‌

منبع:‌ Newseum Institute.

گزارش‌های خبری دیجیتال: اعتماد و نوع محصول در یک محیط خبری پاره پاره

آیا شبکه‌های اجتماعی و دیجیتال به نوعی از گفتمان سیاسی دامن می زنند که بیشتر جانبدارانه و کمتر منطقی است؟ با توجه به تعداد بیشتر کسانی که برای کسب اخبار به شبکه‌های اجتماعی تکیه می کنند، هم نتایج رای‌گیری خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و هم خیزش دانلد ترامپ در آمریکا نگرانی‌هایی را در مورد رشد بلندگوهای تبلیغاتی و دقت اخبار در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده است- این در حالی است که اعتماد به اخبار رسانه‌های جمعی در بسیاری از کشورها کم است. 

منبع: Reuters Institute for the Study of Journalism.

 

تصویر اصلی از فلیکر با مجوز Christian.