تعیین اولویت های خبری

نوشته David Brewer
Oct 30, 2018 در گوناگون

وب سایتهای خبری بطور فزاینده به تحریریه ای همگرا برای تولید و ارائه محتوا روی هر دستگاه دلخواه کاربران بدل می شوند. دبیر تحریریه معمولا به منابع خبری اصلی از جمله خبرگزاریها و نوشته های سایر خبرنگاران آن سازمان خبری دسترسی دارد. در این شرایط وب سایت ایده آل باید 'پنجره ای به روی تحریریه' باشد.

هدف اصلی وب سایت باید این باشد که ارزش مطالب خبری را که هر سازمان خبری پوشش می دهد، بالا ببرد. نقش آن بهره برداری از تمام تکنیکهایی است که محیط خبری آنلاین و شبکه های اجتماعی در اختیار ما می گذارند.

مخاطبان آنلاین شاید با بینندگان تلویزیون و شنوندگان رادیو تفاوت داشته باشند، ولی همچنان برای دریافت تازه ترین اخبار و اطلاعات به وب سایت شما مراجعه می کنند. آنها به هر پلت فرمی که سر می زنند، باید اطلاعات تازه در اختیارشان قرار گیرد و یادتان باشد که موبایل شاید محبوبترین دستگاه برای مخاطبان باشد.

پنجره ای به روی تحریریه

وب سایت شما باید 'پنجره ای به روی تحریریه' باشد. مخاطبان باید با خواندن آن بفهمند در هر بخش چه می گذرد. اگر نمی توانند، پس شما کارتان را درست انجام نمی دهید.

دبیر تحریریه همچنین باید اطمینان یابد که تمام مطالب ارائه شده در وب سایت، سایر خروجی های آن عملیات خبری را تبلیغ می کند. مثلا اگر آن وب سایت بخشی از یک شبکه رادیویی و تلویزیونی است، دستکم کاربران این توقع را دارند که هر مطلب آنلاین در رادیو و تلویزیون نیز پوشش داده شود.

وب سایت باید به مخاطبان اعلام کند چه موقع می توانند آن را از طریق رادیو و تلویزیون دریافت کنند. این مساله بخصوص زمانی اهمیت می یابد که عملیات خبری شما اطلاعات اختصاصی و مهمی را پوشش داده و یک ویژه برنامه یا گزارش ویژه در رادیو و تلویزیون دارد.

می توان در یک متنی ساده توضیح داد چه موقع فرصت تماشا یا گوش دادن به گزارشی خبری فراهم می شود یا در یک مستطیل کلیه اطلاعات مربوط به دریافت و مشاهده آن برنامه در رادیو و تلویزیون اعلام شود.

برای وب سایتهایی که کاربران می توانند در زمان دلخواه مطالب را ببینند و بشنوند، تبلیغ مهم است.

مدیریت همه این منابع برای تقویت وب سایت خبری و مطالب آن، واقعا یک هنر است. این یکی از وظایف اصلی دبیر تحریریه آنلاین است.

همچنین مهم است که کاربران همان نکاتی را بخوانند که در شبکه رادیویی و تلویزیونی یا روزنامه آن سازمان خبری می بینند. نباید به آنها اخبار بهم ریخته داد.

همکاری با بخشهای دیگر

مهم است که دبیر تحریریه سیستمی داشته باشد که سایر بخشهای آن سازمان خبری بدانند تیم آنلاین روی کدام مطالب کار می کند. اگر او به سردبیران سایر خروجهای خبری اطلاع دهد که تیم آنلاین چه تولید می کند، احتمال تبلیغ آن مطالب در رادیو، تلویزیون یا روزنامه آن سازمان خبری بسیار بیشتر می شود.

بعضی از سازمانهای خبری یک فایل مشترک دارند و عناصر مختلف هر مطلب به آن اضافه می شود تا همه بدانند چه تهیه می شود و چه موجود است. بعضی از سازمانها نیز یک میز مشترک دارند و نمایندگان کلیه خروجی ها کنار همدیگر می نشینند و اطلاعات خود را در اختیار همدیگر می گذارند.

بعضی از تحریریه ها یک سازمان دهنده خبری دارند که از تمام عناصر گزارشهایی که تولید می شود، آگاه است و مسئول بهم بافتن این عناصر است.

سیستم شما هر چه باشد، دبیر تحریریه مسئول اخبار باید بطور منظم از آن استفاده کند.

تهیه کنندگان رادیو و تلویزیون باید بدانند چه موقع یک گزارش تعاملی آماده می شود تا بتوانند آن را در برنامه های خود تبلیغ کنند. آنها باید بدانند چه موقع با یک مهمان برای یک بحث آنلاین قرار گذاشته می شود.

به موازات آن که دبیر تحریریه به سایر بخشها اطلاع می دهد، باید آمادگی پذیرش پیشنهادهای آنها را داشته باشد. سایر سردبیران ممکن است پیشنهادهایی عالی برای محتوای آنلاین داشته باشند.

دیدی باز داشته باشید. آمادگی محک زدن ایده های نو برای تقویت تجربه کاربران باشید.

دستورکار تازه

دبیر تحریریه باید تک تک تصمیمها را چک کند تا مطمئن شود به سود برند و کاربران سازمان خبری اش است. بررسی انگیزه ها اهمیت دارد. در بعضی از جلسات تحویل کار پیش می آید که دبیر تازه از راه رسیده تصمیم می گیرد کل صفحه اول را تغییر دهد.

اگر صفحه اول قبلی اخبار را ناقص بازتاب می داده، این تصمیم قابل توجیه است، اما اگر دبیر تازه از راه رسیده می خواهد خودی نشان دهد، این کار قابل توجیه نیست. تولید بعضی از مطالب ساعتها طول کشیده ولی دبیر ناشی ظرف کمتر از یک ساعت آن را از صفحه اول برمی دارد.

البته اگر اخبار فوری خیلی زیاد باشد و جا برای همه خبرها نباشد، این تصمیم قابل توجیه است، وگرنه اگر دبیر تازه از راه رسیده صرفا می خواهد حضورش را در سایت به رخ بکشاند، قابل توجیه نیست.

دستورکار ابتدایی خبر باید:

شامل کلیه مطالب مهمی باشد که بقیه عملیات خبری آن سازمان پوشش می دهد.

از تمام امکانات موجود برای پوشش اخبار بهره بگیرد.

تلاشهای اختصاص یافته به پوشش اخبار را به حداکثر برساند.

نقاط قوت تلاشهای سازمان خبری برای گردآوری اخبار را بازتاب دهد.

دستورکار ابتدایی خبر:

فرصتی برای دبیر تازه از راه رسیده نیست که خودنمایی کند.

فرصتی برای بزرگنمایی اخبار نیست.

نمایشی از گزارشهای کم ارزش تعاملی نیست.

یک محصول خبری مجزا از سایر عملیات خبری شما نیست.

فرصتی برای عرضه اندام به دبیر تحریریه شیفت قبلی نیست.

دبیر تحریریه یک وب سایت خبری مسئولیتهای فراوانی دارد. او باید درک روشنی از علت انتخاب هر خبر و تغییرات وارده در مطالب داشته باشد.

این مطلب پیش از این در سایت منتشر شده بود که با کسب اجازه به وسیله آی جی نت به فارسی برگردانده شد.