تحقیقات خود را با استفاده از یک نرم افزار جدید ساماندهی کنید

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در داده‌نگاری

روزنامه نگاران می توانند با کاربری یک نرم افزار جدید تحقیقات و اطلاعات گردآوری شده خود را جمع آوری و مدیریت کنند. این نرم افزار جدید به صورت رایگان قابل بارگذاری است.

نرم افزار ردیابی و مدیریت اطلاعات روزنامه نگاران به این افراد امکان می دهد به طور همزمان تهیه و انتشار چندین گزارش خود را مدیریت کنند. این نرم افزار گزارش های در دست تهیه را از مراحل ابتدایی مانند گردآوری مطلب تا انتشار دنبال می کند و به روزنامه نگاران در دسته بندی گزارش ها و پیگیری کاستی های آنها کمک می کند.

برای بازگذاری این نرم افزار به این لینک مراجعه کنید.