برنامه‌ای برای بهبود عملکرد نهادهای رسانه‌یی تازه‌کار

نوشته Sam Berkhead
Oct 30, 2018 در تداوم فعالیت رسانه ای

در چشم انداز دنیای رسانه‌یی امروز، آغاز به کار یک نهاد رسانه‌یی به نظر مشمول قانون همه یا هیچ است. یک نشیب یا فراز ساده در راه می تواند در لحظه‌ای تبدیل به مانعی عمده شود. به این دلیل است که بسیاری از این نوع نهادهای رسانه‌یی از بدو امر دچار مشکل می شوند. شاید اما، راه بهتری برای پی‌گیری خبرنگاری در این راستا وجود داشته باشد.

Matter با تسهیل کار رسانه‌یی، به کارآفرینان رسانه‌یی امکان می دهد که به سادگی و بدون هراس از شکست ایده‌های خود را به واقعیت بدل کنند. این برنامه مدلی است برای طرح‌های هدفمندی که با مقصد سود اقتصادی وارد بازار رسانه می شوند و به آن‌ها کمک می کند تا به تبلیغ دستاوردهای خود بپردازند و محصولات خود را برای بازار توسعه دهند.

امسال این محصول (متر) در پنجمین سال و هفتمین دوره‌ی فعالیت خود است و به فعال شدن برنامه ‌ایی از قبیل  Hearken و Stringr و News Deeply کمک کرده است. هدف نهایی و اصلی این برنامه آن است که ایجاد نهادهای نوین رسانه‌یی را تسهیل، و از آن‌ها حمایت کند و به صداهای متنوع قوت بخشد و برای فضای رسانه‌یی اعتمادسازی کند. 

Ben Werdmuller مدیر سرمایه گذاری ماتر، می گوید: «ما به طور خاص به دنبال تیم‌هایی هستیم که به ایجاد جوامع آگاه‌تر و گسترده‌تر و متنوع‌تر کمک می کنند. این تنها رسانه‌های سنتی را در بر نمی گیرد، بلکه تریبون‌هایی را شامل می شود که صداهای ناشنیده یا کم‌تر شنیده شده را منعکس می کند. مردمی را در برمی گیرد که فن آوری‌های تازه‌ای را به کار می گیرند تا شیوه‌های جدیدی برای داستان‌گویی ایجاد کنند یا به مخاطبانی دستیابی پیدا کنند که خبرنگاران از راه آن‌ها بتوانند به منابع‌شان به شیوه‌ای مطمُن‌تر دست یابند و در این‌حال اجتماعات آسیب‌پذیر هم از شنود در امان باشند.»

وردمولر خود دوره‌ی ماتر را سه سال پیش گذرانده و یکی از پدید آورندگان Known بوده که ابزاری برای آموزش شبکه‌های اجتماعی است. او می گوید: «به نظر من کاری که نهادهای تازه‌کار می توانند انجام دهند، تجربه و آزمون است. برای این هدف هم باید فن آوری‌های گوناگون و مدل‌های مختلف تجاری را به کار گیرند. شرکای ما همگی نهادهای رسانه‌یی هستند، در نتیجه می توانند از تجربیات یکدیگر هم بیاموزند. اما نهادهای تازه‌کار باید پیش از تجربه، آموزش را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند.»

هر تیم گروه ماتر ۱۲۵ هزار دلار سرمایه دریافت می کند تا ایده‌های خود را عملی کند. پنجاه هزار دلار از این مبلغ برای یافتن نیازمندی‌ها و راه‌ِ حل‌ها وهمچنین برای مخاطب یابی به کار می رود. بقیه مبلغ باید هزینه‌ی خدمات این ماتر شود.

تیم‌های اصلی در نیویورک یا سان فرانسیسکو مستقرند و فرصت‌هایی دارند برای آن‌که با هم‌کلاسان‌شان در ارتباط باشند و طی برنامه‌ی بیست هفته‌ای، با آن‌ها تبادل نظر کنند. در ضمن آن‌ها فرصت می یابند تا راهنمایی و حمایت هم بگیرند و برای برنامه‌ی امسال، امکان مخاطب آزمایی هم وجود خواهد داشت.

ورد مولر می گوید که اصل محرک این برنامه ایده‌ی شکست سریع است که آن را از برنامه‌های مشابه متمایز می کند، امکانی که به جای هراس، شکست را به عنوان یک احتمال یا امکان در نظر می گیرد. او می گوید شکست خوردن هیچ اشکالی ندارد و مهم آن است که از شکست، نتیجه بگیریم و بیاموزیم، و این، مهم‌ترین اصلی است که هر نهاد تازه‌کار رسانه‌یی باید به آن توجه داشته باشد. ورد مولر می گوید در زمانی که اعتماد مردم به رسانه‌ها به پایین‌ترین حد خود در طول تاریخ رسیده است، و دموکراسی در سراسر جهان در معرض آسیب و خطر است، حضور این نوع نهادهای رسانه‌یی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

او می افزاید: «ما امسال در عرصه‌ی رسانه و دموکراسی به چالش‌های بسیاری برخورده‌ایم. به مرور که این چالش‌ها ادامه می یابند، ما می خواهیم نهادهای تازه‌کار رسانه‌یی وجود و حضور و فعالیت داشته باشند تا به ایجاد جهانی دموکراتیک‌تر کمک کنند.»

 

انتشار تصاویر با اجازه  Matter.vc و Tim Olson.