بررسی وجوه فعالیت خبرنگاران در بحران کرونا

نوشته Sherry Ricchiardi
Apr 27, 2020 در خبرنگاری از کووید-۱۹
Stay safe

کیت مکمن، مدیر و بنیانگذار مرکز آسیایی دارت در ملبورن طی وبیناری که روز جمعه در آی جی نت برگزار شد، گفت که مدیران اتاق های خبر باید با مفاهیم تراما آشنا شوند، چرا که این آشنایی نه تنها به حفظ جان و سلامت خبرنگاران تیمشان کمک می کند، بلکه خبرنگاری را پیش خواهد برد و اجتماعات و افرادی را که از آنها خبر و گزارش تهیه می کنند، به شکل موثرتری می توانند درک کنند. 

این وبینار همراه یک خبرنگار مصری به نام عبیر سعدی برگزار شد که پیشتر خبرنگار جنگ بوده و در کار تهیه گزارش در مناطق پرتنش و جنگی ۲۷ سال تجربه دارد. این وبینار با همراهی مدیر پژوهش مرکز بین المللی خبرنگاران، دکتر جولی پوزتی برگزار شد. 

چکیده ای از مطالبی را که در این وبینار طرح شد، اینجا می خوانید. 

خواندن سلسله مطالب فارسی ما را پیرامون بحران ویروس کرونا و ضرورت حفظ امنیت جانی و تندرستی خبرنگاران در شرایط کنونی نیز فراموش نکنید. 

حفظ تندرستی هنگام پوشش خبری بحران کرونا

سعدی: نباید تندرستی و امنیت جانی خود را به خطر بیاندازید و به منطقه پرخطر بروید، مگر آن که وسایل و لوازم مورد نیاز برای تدارک مراقبت از خود را داشته باشید. تلاشتان باید دورکاری باشد.

بخش مهم موضوع، داشتن وسایل و لوازم مورد نیاز است، مثل ماسک، دستکش، و دیگر وسایل محافظ. تدارک این نوع امکانات به عهده نهاد خبری است که برای آن کار می کنید. در اغلب مواقع خبرنگاران به اندازه کافی وسایل محافظ ندارند. برخی کشورها مثل آلمان از این نظر وضع بهتری از دیگران دارند.

موضوع دیگر، مسئله اخلاقی است. بعضی خبرنگاران برای کار ناچار به بیرون رفتن یا حضور در مناطق پرخطر می شوند که در واقع جانشان را به خطر می اندازد. باید بکوشید آنها را به ماندن در خانه و حفظ امنیت خود متقاعد کنید. 

مکمن: طرز فکری در بعضی بخش های اجتماع وجود دارد که حاکی از آن است که هر نوع مراقبت روانی از خود معادل ضعف است. این طور نیست، و مدیران و سردبیران باید نسبت به این موضوع حساس تر باشند و آگاهانه تر عمل کنند.

پیرامون چالش های خبرنگاران طی بحران جاری 

مکمن: ما همه گرفتار یک توفانیم اما لزوما در یک قایق نیستیم، چون این بحران را به شیوه های گوناگون تجربه می کنیم. عده ای هستند که کار خود را در این شرایط از دست داده اند. از طرف دیگر خطر انتقال بیماری به دیگران وجود دارد. به همان نسبت خطر گرفتن بیماری هست. میزان اضطراب و تنش خبرنگاران به اندازه بی سابقه ای است که من نظیر آن را تاکنون ندیده ام. 

سعدی: خبرنگاران در معرض خطر حمله هم هستند. آخرین آمار نشان می دهد که از زمان آغاز بحران کرونا تاکنون حدود ۳۶ حمله فیزیکی و لفظی، گاه با محتوا یا هدف سیاسی، در جای جای جهان به خبرنگاران شده است. 

مکمن همچنین به افزایش شمار و شدت حملات و آزارهای آنلاین به خبرنگاران اشاره کرد.  

 

پیرامون سازگاری با اثرات روانی پوشش خبری بحران کرونا 

مکمن: 

خبرنگاران از گذشته توانایی و تجربه حمایت از یکدیگر را به ویژه در فضای اینترنت داشته اند و خوبست که بتوانند چنانکه از آغاز این بحران تاکنون کرده اند، همچنان به حمایت از یکدیگر و پشتیبانی فکری از ابعاد و دیدگاه های گوناگون بپردازند. به ویژه هنگام مورد حمله قرار گرفتن افراد، برخورداری از حمایت اجتماعی از ارزش و اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. 

حمایت روانی از همکاران خبرنگار بسیار حساس و حیاتی است، به ویژه این روزها. این که افسرده ایم یا نگران، نشان ضعف ما نیست، بلکه حاکی از انسان بودن و طبیعی بودنمان است. 

تحقیقات نشان داده که حمایت اجتماعی میزان مقاومت را بالا می برد، که بزرگترین مانع اصطکاک سلامت روانی ماست. با همکاران خود در ارتباط باشید و حال آنها را بپرسید و سعی کنید ارتباط آنلاین خود را حفظ کنید. آنچه این روزها در دست ماست، بسیار اندک است، بنابراین هرقدر بتوانیم مهار آن را در دست خود نگه داریم، و تسلطمان را برآنچه می توانیم مسلط باشیم، حفظ کنیم، برنده ایم. 

پیرامون توازن پوشش خبری بحران کووید-۱۹ با دیگر رویدادهای مهم جاری

مکمن: 

زندگی همچنان در جریان است. بحران ویروس کرونا فضا و ظرفیت روانی و ذهنی همه ما را اشغال کرده است. به نظرم مهم و مفید است که خبرنگاران و نهادهای خبری پیرامون نحوه ردگیری واکنش مخاطبان صحبت کنند. چه وقت اطلاعات بیش از اندازه خواهد بود؟ چه وقت به تعادل و توازن نیاز داریم؟ نیاز کنونی اجتماع مخاطبانمان چیست؟

سعدی:

باید اکنون تدارک ببینیم چون نه تنها باید علیه بیماری متحد شویم و با آن مبارزه کنیم بلکه برای تندرستی و امنیت خودمان به عنوان خبرنگار نیز باید مبارزه کنیم. این فرصت خوبی برای رسانه های محلی و منطقه ای است. به الگوهای خوب رسانه ای و حرفه ای بیاندیشید. اطمینان دارم که در این صورت، کار حرفه ای خود و وجه تجاری آن را پیشرفت خواهید داد. 

 


تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Nelly Antoniadou.