برای گرفتن تصمیم¬های درست اخلاقی، سوالهای خوب بپرسید

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

از کار اخلاقی نوشته جی بلَک، باب استیل و رالف بارنی

1 – چه چیزهایی می­دانم؟ چه چیزهایی را باید بدانم؟

2 – هدق روزنامه­نگارانه من چیست؟

3 – ملاحظات اخلاقی من کدامند؟

4 – چه سیاست­­های تشکیلاتی و دستورالعمل­های حرفه­ای را باید در نظر بگیرم؟

5 – چطور می­توانم اشخاص دیگر را با چشم­اندازهای متفاوت و نظریات گوناگون در فرایند تصمیم­گیری شرکت دهم؟

6 – چه کسانی در این موضوع منافع دارند (یعنی، کسانی که تصمیم من بر آنها اثر می­­گذارد)؟ انگیزه­­های آنها چیست؟ کدام انگیزه­ها مشروع است؟

در صورت معکوس شدن نقشها چه اتفاقی می­اقتد؟ اگر من به جای صاحبان منافع بودم چه احساسی به من دست می­داد؟

پیامدهای احتمالی اقدامات من چیست؟ در کوتاه مدت؟ در بلند مدت؟

برای این که مسئولیت حقیقت­گویی خود را به حداکثر و مضرات را به حداقل برسانم، از چه جایگزینهایی برخوردار هستم؟

آیا می­توانم واضح و کامل تفکر و تصمیم خودم را توجیه کنم؟ برای همکارانم؟ برای صاحبان منافع؟ برای عموم مردم؟