انتشار منابع حرفه ای روزنامه نگاری به صورت آنلاین

نوشته بسام سبتي
Oct 30, 2018 در گوناگون

روزنامه نگاران علاقمند می توانند برای افزایش اطلاعات و دانش خود به وب سایت جدیدی که اتحادیه روزنامه نگاران حرفه ای آمریکا (SPJ) راه اندازی کرده است، مراجعه کنند.

این سایت مجموعه ای از لینک های خواندنی را درباره موضوع های مختلف مانند شبکه های اجتماعی، تدوین، آموزش روزنامه نگاری و گزارشگری در اختیار کاربران قرار داده است.

برای دسترسی به این اطلاعات به این نشانی مراجعه کنید.