انتشار راهنمای ایمنی مرکز خبرنگاری اروپا برای استفاده‌ی خبرنگاران از فیس‌بوک

نوشته Taylor Mulcahey
Oct 30, 2018 در شبکه های اجتماعی

نکته‌ی کلیدی برای خبرنگارانی که برای کار از فیس‌بوک استفاده می کنند، آن است که نکات امنیتی را رعایت کنند. این مطلب در خصوص راهنمای تازه‌ی است که با هدف آگاهی رسانی و جلب توجه به این موضوع، برای خبرنگاران از سوی مرکز خبرنگاری اروپا و طرح خبرنگاری فیس‌بوک منتشر شده است.

فیس بوک برای دیدن و به اشتراک گذاشتن اخبار به منبعی حیاتی بدل شده، و در نتیجه، نقش خبرنگاران در راهیابی مناسب این شبکه‌ی اجتماعی، به گونه‌ی فزاینده‌ی اهمیت می یابد. اما فیس‌بوک هم مثل هر شبکه‌ی اجتماعی دیگری خطرات خاص خود را دارد. 

از آن‌جا که خبرنگاران به طور مرتب به اینترنت اتکاء دارند تا گزارش‌های تازه را پی گیری کنند و داده‌ها را گرد آورند و اطلاعات را به اشتراک بگذارند، امنیت دیجیتال اهمیت فزاینده‌ی یافته است. 

یک گزارش منتشر شده‌ی یونسکو (در سال ۲۰۱۵) دوازده تهدید دیجیتال به خبرنگاران را مطرح می کند، که شامل مواردی از این قبیل است: وارسی و تجسس داده‌های خبرنگاران، شنود جمعی آن‌ها، و تهدیدهای اینترنتی. با این حال، یونسکو گزارش می دهد که از میان ۱۶۷ خبرنگاری که برای این گزارش مورد پرسش قرار گرفته بودند، ۵۴ درصد هیچ گونه آموزش ایمنی ندیده بودند. 

در تلاشی برای رفع این مشکل، مرکز خبرنگاری اروپا یا (European Journalism Centre (EJC هفته‌ی گذشته اعلام کرد که با طرح خبرنگاری فیس‌بوک یا Facebook Journalism Project هم‌کاری کرده تا طرح تازه‌ای را به نام ایمنی در فیس‌بوک برای خبرنگاران یا Facebook Safety for Journalists را اجرا کند. 

این راهنما که به زبان‌های متعددی ترجمه شده (که فارسی در میان آن‌ها نیست)، به موضوعاتی مثل شیوه‌های گزارش دادن آزار و اذیت در فیس‌بوک می پردازد و ویدیوهای کوتاه انیمیشن هم دارد که اطلاعاتی را در این زمینه به اشتراک می گذارد و خلاصه‌ی را از بهترین شیوه‌های عملکرد در این راستا را در برمی گیرد.

نهادهای دیگری هم در این راه هم‌کاری کرده‌اند، تا راهنمایی مفید و کاربردی را برای آن‌که خبرنگاران بتوانند از خود حفاظت کنند، تهیه و منتشر کنند. نهادهایی که در این راستا همکاری کرده اند این‌ها هستند: 

کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران، فیس‌بوک، Connect Safely، the Inter American Press Organization ، James W. Foley Legacy و EJC.

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز  Suzy Hazelwood.