انتشار دو کتابچه راهنما درباره گزارشگری بحران

نوشته Renata Johnson
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

در پی وقوع زلزله 7 ریشتری در هائیتی و مرگ بیشتر از 230 هزار نفر، مرکز بین المللی روزنامه نگاران دو کتابچه با عنوان های پوشش بهتر بحران ها و برخورد با ضایعات روانی کار در شرایط بحرانی را با هدف کمک به روزنامه نگاران برای پوشش بهتر خبری بحران ها به زبان انگلیسی تهیه کرده است.

در این کتابچه ها درباره مباحثی همچون ایمنی روزنامه نگاران حاضر در مناطق بحران زده، آمادگی موسسه های خبری برای پوشش خبری بحران ها، مسائل اخلاقی گزارشگری بحران و راه های مقابله با آسیب های روانی ناشی از کار در شرایط بحرانی بحث شده است.

برای دسترسی بیشتر به این لینک مراجعه کنید.