انتشار دستورالعمل روزنامه نگاری برای رسانه های دیداری و شنیداری

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

اتحادیه رادیو-تلویزیونی کشورهای مشترک المنافع نسخه بازنگری شده دستورالعمل روزنامه نگاری خود را به صورت آنلاین منتشر کرده است.

نسخه جدید این دستورالعمل شامل بخش هایی درباره استفاده از گزارش های روزنامه نگاران شهروند و کاربرد شبکه های اجتماعی است.

این دستورالعمل همچنین شامل بخش هایی درباره اصول روزنامه نگاری، روزنامه نگاری بحران و روزنامه نگاری در شرایط جنگی است.

این دستورالعمل به وسیله ماری رین از مدیران سابق سرویس جهانی بی بی سی تهیه شده است.

برای دسترسی به دستورالعمل روزنامه نگاری اتحادیه رادیو-تلویزیونی کشورهای مشترک المنافع به این لینک مراجعه کنید.