اسلایدشو صوتی: هنر و هارمونی درگزارشگری چندرسانه ای

نوشته omemarian
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

استفاده از فرم ترکیبی صدا و عکس (Audio Slideshow) بسته به این که به چه منظوری از آن استفاده می کنیم، می تواند بسیار ساده و یا پیچیده و دشوار باشد. اولین باری که سه سال پیش با این فرم ترکیبی از دو رسانه آشنا شدم مجموعه ای از عکس های خود از یک گردهمایی دانشجویی را با استفاده از موسیقی و صدای جمعیت به عنوان یک گزارش تصویری صوتی درست کردم. اما این شاید ساده ترین شکل استفاده از این رسانه ترکیبی باشد. اسلایدشو همراه با صدا، می تواند به صورت مستقل یک گزارش کامل باشد، مانند ویدیو یا یک گزارش نوشتاری. در بسته های خبری یا پروژه های چندرسانه ای که ترکیبی از رسانه های مختلف در آن استفاده می شود نیز استفاده از آن به صورت فزآینده ای قابل مشاهده است.

برای استفاده از ترکیب این دورسانه، از یک طرف باید با مهارت های عکاسی آشنا باشیم و هم با مهارت های استفاده از صدا. اما مهمتر از همه تلفیق این دو رسانه است. اگر قراراست گزارشی از موضوعی را به وسیله اسلایدشوصوتی بیان کنیم مهارت های گزارشگری نیز به آن استفاده می شود. درواقع مهارت های گزارشگری درهر نوع رسانه ای که استفاده می کنیم پایه اصلی کار به شمار می رود.

اسلایدشوصوتی می تواند در اشکال مختلفی به کار رود. وقتی که تنها مجموعه ای از عکس های یک رخدادرا به همراه موسیقی به عنوان زمینه استفاده می کنیم یا گزارش از یک نمایشگاه یا یک مسابقه ورزشی. هرچقدر جنبه های تصویری یک موضوعی بیشتر باشد طبیعتا اسلایدشوی صوتی می تواند جذاب تر دربیاید. یکی از موضوعات ریسکی برای چنین نوع رسانه ای مصاحبه است. چرا که به هرنحوی که مصاحبه انجام شود امکان تصویری کمی برای مانور وجود دارد وکل محصول نهایی کسل کننده خواهد شد. مگر اینکه مصاحبه شوند فرد معروفی باشد و روی صدای مصاحبه شونده عکس های مختلفی که درخصوص موضوع موردمصاحبه یا فردمصاحبه شوند است گنجانده شود.

استفاده از این اسلایدشوصوتی برای موضوعات خبری نیز با چنین محدودیتی مواجه است. برای مثال پوشش دادن یک کنفرانس خبری. به خصوص زمانی که دسترسی به عکس های آرشیوی در خصوص موضوع کنفرانس خبری در دسترس نباشد. در این مثال که پوشش کنفرانس خبری است، می بینید که عملا جای مانورچندانی وجود ندارد و چقدر وجود عکس های آرشیوی ضروری است. درضمن برای اسلایدشوهای صوتی که یک موضوع خبری را پوشش می دهند موضوع مهلت ارسال مطلب به اتاق خبر هم وجود دارد چرا که اگر چنین گزارشی زود آماده و روی وب سایت قرار نگیرد اما خاصیت خود را از دست می دهد.

پیش از عکاسی موضوع گزارش، مانند آنچه برای ویدپو و یا حتی یک گزارش نوشتاری(Print Story) همه عناصریک گزارش از جمله ساختار، انجسام و هارمونی را در نظر می گیریم. هنگام عکاسی توجه می کنیم که عکس ها درخدمت روایت گزارش باشند. برخی مواقع وقتی که عکسها را کنار هم می گذاریم متناسب با آن متنی را که قراراست صدای روی تصویری باشد را می نویسیم و صدا را نهایی می کنیم سپس عکس ها را متناسب با صدا روی محصول نهایی می گذاریم. دربرخی از اسلایدشوهای صوتی، صدا روی هرعکس به تشریح عکس می پردازد و ارتباطش را با کل موضوع گزارش مطرح می کند ولی در نهایت ترتیب عکس نیز دارای یک شروع، میانه وپایان می باشد واز انسجام محتوایی برخورداراست.

میمی چاکاروا استاد دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه برکلی نیز با اشاره به اینکه هر چه فیلم کمتری گرفته شود بهتر است می گوید: کمتر، بهتر است. به گزارشی فکر کنید که می خواهید بگویید. یک شات تاثیرگذار قدرتمند داشته باشید و مطمپن باشید که صدا هم خیلی خوب است. همچنین ایده خوبی است که همان ابتدا تصمیم بگیرید که این عکس ها یا صداست که قرار است بار اصلی گزارش- یا روایت دادستان- را به عهده بگیرد. بهترین حالت زمانی است که هر دو قدرمند وشفاف باشند.

برای تهیه یک اسلایدشوصوتی نکات زیر را نیز درنظر می گیریم:

- درگرفتن عکس ها و چینش آنهاتوجه کنیم که هم دارای یک شروع وپایان باشد و هم شات هایی که گرفته می شود دارای لانگ شات، شات متوسط و از فاصله نزدیک باشد. با اینکه باید همه نکات را برای داشتن صدا و عکس خوب درنظر گرفت، فراموش نکنیم که داستان ما از طریق عکس ها بیان می شود.

- هنگام عکاسی، صدای محیط را هم به عنوان صدای طبیعی ضبط کنید (Nat Sound). صدای طبیعی می تواند ارتباط زنده ای بین صدای روی عکس به وجود بیاورد. صدای زمینه، باید با عکس ها همخوانی داشته باشد.

-ایده خوبی است که پس از بررسی عکس های موجود، اول به نهایی کردن متن (Script) ودر نهایت صدا بپردازیم. بهتراست که به نوعی درهمان ابتدا مخاطب بداند موضوع اصلی چیست.

-فاصله زمانی بین عکس ها بهتراست که یکنواخت باشد تا هارمونی مناسبی در کل به وجود بیاید.-

-از انتخاب عکس هایی که ربطی به صدا ندارند خودداری کنید. همچنین بهتر است درهیچ شرایطی از دوعکس یکسان درطول یک اسلایدشوصوتی استفاده نشود.

- اگر دراثنای گزارش مصاحبه دارید مطمپن شوید صدای خوبی داشته باشید. هم می توانید صدای افراد را با صدای پس زمینه (درشرایطی که محل بسته نیستند) داشته باشید واگر درمحل سربسته هستید می توانید پس از گرفتن صدای با کیفیت خوب، صدای پس زمینه متناسب با عکس را هم اضافه کرد. وقتی به ادیت صدای خود اعتماد کنید که با چشمان بسته هم به نظر روان و منسجم به نظر برسد.

-اگر می خواهید بین آنچه گفته می شود فاصله بیاندازید ویا مثلا درمیان کل گزارش چند عکس بدون صدا هستند از صدای زمینه که قبلا تهیه کرده اید برای پر کردن فضا استفاده کنید به نوعی که هارمونی کل گزارش برقرار بماند. اگر چه درمواردی ممکن است خود سکوت درنقطه ای از یک اسلایدشوصوتی بخشی از هارمونی گزارش باشد.

-برای شروع تقریبا قاعده مشخصی وجود ندارد. می توانید با یک جمله قدرتمند شروع کنید یا با صدای طبیعی که پس ازمدت اندکی صدای روی تصویر(Narration) روی آن قرار می گیرد.

-لحن صمیمی و نزدیک به مخاطب انتخاب کنید. به نحوی که مخاطب سریع ارتباط برقرار کند. از لحن خشک رسمی که ممکن است در متون روزنامه ای و هم برخی از برنامه های خبری رادیویی دوری کنید. تصورکنید که مخاطب کناره شما نشسته وشما دادستان را برایش تعریف می کنید.

هیچ چیز بهتر از دیدن ومشاهده دقیق کارهای موفق اسلایدشوهای صوتی نیست. برای شروع نگاهی کنید به برخی از کارهای زیر:

آرشیو اسلایدشوهای صوتی رویترز

بهترین های فتو ژورنالیسم ۲۰۰۷

صفحه گزارش های چندرسانه ای روزنامه نیویورک تایمز

صفحه آرشیو اسلایدشوهای صوتی روزنامه گاردین

اسلایدشوی تصویری در مورد جنگ عراق