ابزار تازه برای روزنامه نگاران کاوشگر: راهنمای دیجیتال رهگیری فساد

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در گوناگون

در جریان کنفرانس روزنامه نگاری تحقیقی اروپا در بروکسل، یک کتابچه دیجیتالی تازه ارائه شد که به روزنامه نگاران در رهگیری فساد در فراسوی مرزها کمک می کند.

نویسنده آن "پل رادو" کتابچه ای را با عنوان "در تعقیب پول-راهنمای دیجیتال رهگیری فساد" در جریان بحثی در این همایش عرضه کرد. در این کنفرانس روزنامه نگاران اروپایی، آمریکایی و استرالیایی درباره شیوه های روزنامه نگاری تحقیقی و فرصتهای همکاریهای فرامرزی بحث کردند. این کتابچه دیجیتالی مجموعه ای از ابزارهای تازه را به روزنامه نگاران کندوکاوگر ارائه می دهد تا به آنها در دادن درکی بهتر از شبکه های تبهکاری منطقه ای و جهانی  یاری برساند.

آقای رادو در راستای بورس یک ساله بین المللی روزنامه نگاری "نایت" در بالکان و اروپای شرقی به  روزنامه نگاران آموزش می دهد تا از این کتابچه آنلاین و سایر شیوه های تحقیقاتی برای افشای فساد بهره بگیرند. این بورس برنامه ای است که مرکز بین المللی روزنامه نگاران در شهر واشنگتن آمریکا ارائه می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی بروید یا نسخه پی دی اف متن آن را بارگذاری کنید.