آیا می خواهید خبرنگار برگزیده‌ی ماه آی جی نت شوید؟

نوشته IJNet
Oct 30, 2018 در خبرنگار برگزیده ماه

ما در جستجوی خبرنگاران سخت‌کوش و مستعدی هستیم که با کار خود، برجستگی حرفه‌ای خود را ثابت کرده‌اند و در این‌حال از آی جی نت نیز به عنوان یک وبسایت کمکی به منظور پیشبرد اهداف خبرنگاری خود بهره برده اند. با این خبرنگاران مصاحبه می کنیم و گفت‌وگو با آن‌ها را همراه شرح حالی از آنها و فعالیت حرفه‌ای‌شان روی وبسایت منتشر می کنیم.

اگر شما واجد این شرایط هستید یا کسی را که این شرایط را دارد می شناسید، شرح حال کوتاهی از خودتان یا آن‌ها را برای ما به این نشانی بفرستید. این شرحِ حال باید حداکثر ۱۵۰ کلمه باشد. در این شرحِ حال به این اشاره کنید که از وبسایت آی جی نت برای پیش‌بُرد اهداف حرفه‌ای‌تان استفاده کرده‌اید. می توانید نمونه‌هایی از شرحِ حال و گفت‌وگو با خبرنگاران برگزیده‌ی ماه را روی وبسایت فارسی آی جی نت ببینید.

خبرنگاری که به عنوان خبرنگار برگزیده‌ی ماه روی وبسایت معرفی می شود، نام یک دومین اینترنتی هم به شما داده خواهد شد که تمرکز آن بر خبرنگاری است: .press 

آنچه همراه آن دریافت خواهید کرد:

یک دومین domain رایگان مطبوعاتی مادام‌العمر، و یک بسته‌ی رایگان وبسایت ساز به انتخاب خودتان، یا یک پرتفلیوی رایگان یک ساله‌ی Clippings.me

امکان شرکت در کنفرانس‌های گوناگون، با بررسی قبلی و بر حسب مورد؛

عضویت در کانون آی جی نت که نشست‌هایی برگزار می کند که همان IJNet Forum است؛

و عضویت در کانون فیس بوک آی جی نت؛

بالاتر از همه، این، فرصتی عالی خواهد بود برای آن که به کار حرفه‌ای‌تان نمود بین‌المللی ببخشید!

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز Charles Clegg.