آموزش راه اندازی سایت های خبری

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در خبر‌نگاری دیجیتال

روزنامه نگاران مستقلی که در پی ایجاد سایت خبری هستند می توانند به راهنمای آنلاینی که به وسیله مارک بریگز، نویسنده کتاب Journalism 2.0 راه اندازی شده است مراجعه کنند.

مسائل مختلفی همچون انتخاب دامنه سایت، موضوع های مورد نیاز در سایت خبری و نحوه به کارگیری شبکه های اجتماعی برای معرفی بهتر سایت های خبری در این راهنمای آنلاین توضیح داده شده است.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.