۷. دستورالعمل فارسی برای استفاده خبرنگاران از Open Refine

نوشتهعلی تهرانیNov 30, 2018 در داده‌نگاری
DDJ video 7

در ویدیوهای قبلی درباره مفاهیم مربوط به دیتاژورنالیسم صحبت کردیم. از میان نرم‌افزارهای این حوزه دو نرم‌افزار را برای معرفی بیش‌تر انتخاب کرده‌ایم. برای تصفیه کردن داده‌های‌مان اوپن‌رفاین (OpenRefine) یکی از بهترین گزینه‌ها است. در این ویدیو مثال‌هایی را از امکانات اوپن‌ریفاین معرفی می‌کنیم.