گفتگو: اهمیت توجه خبرنگاران به سلامت روانی حین کار

نوشتهDavid MaasJan 11, 2021 در موضوعات تخصصی
IJNotes logo

Mar Cabra مار کابرا، خبرنگار پیشینی است که طی گزارشگری و تحقیق پیرامون اسناد پاناما نقش مهمی ایفا کرده است، مدیر بخش داده و تحقیقات کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی بود که این تحقیقات را آغاز کرد و با همکارانش برنده جایزه پولیتزر شد. 

کار سخت و تلاش کابرا سبب شد که او به شدت خسته شود. یک سال پس از آن که پرونده اسناد پاناما انتشار یافت، تصمیم گرفت که کارش را در کنسرسیوم رها کند تا بر سلامت روان خود تمرکز کند. امروز، او پیشرو کوشش هایی برای آگاه سازی و آگاهی رسانی نسبت به ابعاد ناشناخته سلامت روان در خبرنگاران و کار رسانه ای است که به ویژه در جهان پرشتاب خبر امروز، از اهمیت فراوان برخوردار است. 

مدتی پیش، کابرا و همکارانش یک برنامه رایگان مهار استرس برای خبرنگاران ایجاد کرده و در دسترس آنها قرار داده اند. 

در بخش دیگری از مجموعه بحث ما پیرامون سلامت روان در خبرنگاری، خانم کابرا پیرامون زندگی کاری خودش با ما صحبت کرده، به جوانب رابطه سالم با فن آوری پرداخته، و موضوع شیوه های بهتر مهار استرس و خستگی روانی خبرنگاران را نیز در گفته هایش مطرح کرده است. 

این گفت و گو را (به انگلیسی) اینجا می توانید بشنوید:


 

تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Jr Korpa.