معرفی شیوه‌هایی برای تعامل خبرنگاران با مخاطبان

نوشتهمهرناز صمیمیMar 30, 2022 در تعامل با مخاطبان
تصویر از ایسنا

رسانه های خبری و خبرنگاران برای مبارزه با اطلاعات غلط و ساختگی باید با هم همکاری کنند. تعامل بین رسانه ای نیازی است که در نهایت به تعامل بیشتر خبرنگاران با مخاطبان کمک می کند و از این رو توجه به آن و یافتن بهترین راه‌های میسر کردن آن اهمیت و حساسیت بسیاری دارد.

رسانه ها، نهادهای خبری و نشریات می توانند به جای رقابت، برای مقابله با انتشار اخبار جعلی تعامل و تبادل تجربه کنند.

همکاری می تواند بهترین شیوه ای باشد که از راه آن، تعامل بین رسانه ای و تعامل میان مخاطبان و خبرنگاران بیشتر می شود و در نهایت هم به نفع خبرنگاران و نهادهای خبری است و هم به سود مخاطبان. 

یکی از راههای افزایش تعامل با مخاطبان، استفاده از شبکه های اجتماعی و همرسان کردن گزارش های همکاران و نظرات مخاطبان است.

این، به آشناتر شدن با فضای مجازی مورد علاقه و ترجیح خبرنگاران بسیار کمک می کند. از این راه می توانید به آنچه مخاطبان پیرامون کارهای خودتان و گزارش های همکارانتان در رسانه خودتان و رسانه های دیگر می اندیشند، پی ببرید.

تخصیص فرصت به فعالیت در شبکه های اجتماعی و اختصاص وقت به درک بیشتر و بهتر خواستها، عقاید و سلایق مخاطبان، به شما کمک خواهد کرد که با تسلط بیشتر و آگاهی بیشتر گزارش تهیه کنید و به موضوعات و زوایایی که مخاطبانتان به آنها علاقمندند، بپردازید.

سرمایه گذاری بر راستی آزمایی ومبارزه با انتشار اطلاعات ساختگی یا شایعات، تنها به معنای پول خرج کردن برای این کار نیست. افزایش آگاهی از مسائل گوناگون جاری در جامعه و تقویت ارتباط با خبرنگاران دیگر از این راه، به افزایش امکان گسترش تعامل با مخاطبان کمک می کند. 

نکته دیگر آن است که ادبیاتی که برای نوشتن گزارش و خبر به کار می رود،‌ باید روشن، همه فهم و قابل درک باشد. نوع ادبیات، واژگان و اصطلاحاتی که برای تهیه گزارش به کار می رود، باید با دقت انتخاب شود. 

توصیه خبرنگاران با تجربه و استادان خبرنگاری آن است که ادبیات نوشتار گزارشتان را، فارغ از این که گزارش دیداری، شنیداری، یا مطبوعاتی باشد، به شیوه ای روان، ساده و عامه فهم انتخاب کنید و در تهیه خبر و گزارش، مخاطب، ازجمله مخاطب کمتر تحصیل کرده، بسیار مسن، بسیار جوان، و مخاطبی را که در مناطق روستایی زندگی می کند از یاد نبرید. 

شفافیت در کار خبرنگاران از اهمیت ویژه ای برخودار است. در کنار آن، دقت و درستی اطلاعات بازتاب داده شده در گزارش، در میان مهمترین ارکان خبرنگاری است.

تهیه گزارش غیرشفاف آن را ضعیف می کند و مخاطب را برای دنبال کردن کار آن خبرنگار یا رسانه خبری خاص،  در دچار اکراه و بی میلی می کند. 

ساده نویسی و بیان روشن در تهیه گزارش، از هر نوعی که باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

گزارشتان را، با هر موضوعی، به شیوه ای بنویسید که روان، روشن و شفاف باشد. گزارش های نوشتاری، دیداری، یا شنیداری، هر چه دقیقتر، واضح تر، عامه فهم تر، و ساده تر نوشته شده باشند بهتر می توانند به جذب مخاطب کمک کنند.

ارتباط پویا با خبرنگاران دیگر، آگاهی از عقیده ها و سلیقه ها و خواست ها و انتظارات مخاطبان، فعال بودن در شبکه های اجتماعی، در ارتباط بودن با مخاطبان در شبکه های اجتماعی، به کار بردن عینیت در تهیه گزارش و دوری کردن از نوشتن اخبار و گزارش هایی که به شیوه ای انتزاعی و پیچیده تهیه می شوند، و استفاده از واژگان و لحن و ادبیات ساده، روشن و همه فهم، در میان مهمترین راه های تعامل با مخاطبان و توسعه روزافزون آن هستند. 

 

تصویر از ایسنا