توصیه ها و منابعی برای حفظ امنیت خبرنگاران در محل و در فضای مجازی

نوشتهLucía Ballon-BecerraJan 30, 2022 در خبرنگاری بحران
تصویر از ایرنا

در این مطلب به ابزار و کمک هایی برای حفظ امنیت خبرنگاران در دوران ادامه همه گیری کووید-۱۹ می پردازیم. 

برای به دست آوردن آگاهی و اطلاعات بیشتر در این مورد، با سه خبرنگار مجرب سخن گفتیم که چکیده گفت و گویمان را با آنها در این مطلب می خوانید. 

این خبرنگاران Christian Monterrosa کریستین مونته روسا عکاس - خبرنگار، Aliya Bashir عالیا بشیر خبرنگار آزاد و Elisabet Cantenys الیزابت کانتنیس مدیر نهادی به نام  ACOS Alliance ایسوس آلیانس هستند. 

پیرامون نگرانی های اولیه خبرنگاران آزاد و متحول شدن این نگرانی ها طی دوران همه گیری کرونا 

موتنه روسا: تفاوت پوشش خبری رویدادهای خطرناکی مثل تنش های داخلی کشورهای گوناگون و آتش سوزی و سیل و غیره با رواج کووید-۱۹ ناشناخته بودن کووید بود.

من ابتدای کار پیوسته نگران و آشفته بودم و مرتب در حال عوض کردن ماسک و شستن دست هایم بودم. رواج کرونا سبب شد که پوشش خبری رویدادهای جمعی مثل اعتراضات مردمی هم دشوارتر و نگران کننده تر باشد. 

بشیر: در گذشته، نگرانی اصلی من امنیت جانی کسانی بود که بخشی از رویدادی بودند که من از آن گزارش تهیه می کردم اما از زمان شیوع کرونا بیشترین نگرانی ام از مواجهه با یک دشمن نامرئی بود و از ابتلا به بیماری. بیشتر نگران جان و سلامتی خودم بودم. آنچه به من کمک کرد آگاهی از چگونگی پوشش خبری همه گیری بود و چگونگی فاصله گرفتن از دیگران. 

کانتیس: همه گیری کرونا دیدگاه ها و مواضع فکری ما را تغییر داد. عقیده بسیاری از خبرنگاران در این خصوص که چه نوع کاری را انجام دهند و چه رویدادهایی را پوشش دهند، بسیار تحت تاثیر همه گیری قرار گرفته و در بسیاری موارد تغییر کرده است.  

پیرامون انتقال نگرانی های تندرستی به سردبیران

بشیر: به عنوان خبرنگار آزاد به دلیل نداشتن ساختار روشن و منظم در کار، همواره آسیب پذیرترید. در عین حال ممکن است سردبیران توصیه کنند که با مصاحبه شوندگان حضوری صحبت کنید، در حالی که در شرایط همه گیری ممکن است شما احساس خوبی نسبت به دیدار با افراد نداشته باشید.

تنها راه حل برای خبرنگاران آزاد آن است که خود از حق خود دفاع کنند، خطرات نزدیک شدن به افراد را توضیح دهند و اگر راحت نیستند که مصاحبه هایشان را به طور حضوری انجام دهند، به صراحت چنین بگویند.

اگر در شرایط سخت یا خطرناکی مشغول کار می شوند، باید دشواری کار را مطرح کنند و بابت کاری که می کنند، حق الزحمه بیشتری درخواست کنند.

مسئولیت خبرنگاران آزاد برای حفظ امنیت جانی و تندرستی شان بیش از گذشته شده است اما شماری از سردبیران نیز آموخته اند که رعایت حال و تندرستی خبرنگاران را بیش از گذشته بکنند و از آنها بپرسند آیا به چیزی نیاز دارند یا نه و آیا مراقب سلامتشان هستند یا نه.

با آن که این نوع ملاحظات تازه و اخیر است و بین سردبیران رایج نشده است، از زمان شیوع همه گیری بیشتر بین سردبیران و در اتاق های خبر دیده می شود. مهم آن است که با سردبیرتان ارتباطی جدی و صریح برقرار کنید.

خطرات کار و خواسته هایتان را با آنها مطرح کنید و تهیه هر گزارشی را بر اساس نیاز و به گونه ای مورد به مورد بپذیرید و تضمین ندهید که هر مطلبی را که سردبیر خواست، به عنوان خبرنگار آزاد تهیه کنید. 

توصیه هایی برای تهیه گزارش از محل 

بشیر: من برای تهیه گزارش تنها سفر نمی کنم چون اگر تنها نباشم احساس بهتری دارم.

ما به هر حال باید مراقب همه خطرات و آسیب هایی که از جهات گوناگون تهدیدمان می کند، باشیم، چرا که آخر کار، هیچ گزارش یا مطلبی ارزش از دست دادن جانمان را ندارد. کوششمان همواره این است که بیشترین تدابیر امنیتی را رعایت کنیم و تا جایی که می توانیم مراقب امنیت و سلامتی مان باشیم. 

مونته روسا: تجربه من این است که نباید برای تهیه گزارش از محل تنها عازم شد. در این مرحله از زندگی به قدری تجربه پیدا کرده ام که خطر را تشخیص دهم و شماری آشنا و همکار دارم که دوست من هستند و برای تهیه گزارش از مناطق خطرناک یا شرایط دشوار و پرتنش همراهی ام می کنند. 

علامت ها و اشاره هایی داریم که می شناسیم و تشخیص می دهیم که دیگری در شرایط خطرناکی است. گاهی وقت به سر گذاشتن کلاه ایمنی است و گاهی حتی ناگزیریم منطقه را ترک کنیم. 

ایجاد ارتباط در کار خبرنگاری اهمیت فراوان دارد. ایجاد ارتباط با دیگران و دیگر خبرنگاران مرا بارها نجات داده است، به ویژه اکنون که به گونه ای روزافزون شاهد برخورد خشن و خصمانه با خبرنگاران هستیم. 

کانتنیس: قبل از رفتن به محل تهیه گزارش، خطرات احتمالی را که با آن ها ممکن است مواجه شوید، بررسی کنید و تهدیدهایی را که ممکن است با آنها روبه رو شوید، در نظر بگیرید و بررسی کنید. بعدی راهی برای رویارویی مناسب و امن با یک یک این تهدیدها بیابید و در نظر بگیرید. 

منابعی که طی گفت و گو با این خبرنگاران از آنها نام برده شد

Totem: توتم، وبسایتی که دوره های آموزشی رایگان امنیت مجازی و حریم خصوصی ارائه می دهد. 

Dart Center for Journalism and Trauma: مرکز خبرنگاری و ترامای دارت که منابعی را برای خبرنگارانی که تنش، فاجعه یا سوانح طبیعی را پوشش می دهند، گرد می آور 

خشونت علیه خبرنگاران و توصیه های ایمنی مرتب از سوی Committee to Protect Journalists یا کمیته حفاظت از خبرنگاران منتشر می شود. 

Freedom of the Press Foundation: بنیاد آزادی مطبوعات راهنماها و دوره های آموزشی را برای استفاده از ابزار حریم خصوصی و امنیت دیجیتال در اختیار خبرنگاران می گذارد. 

 

اصل انگلیسی این مطلب در سال ۱۳۹۹ در وبسایت انگلیسی آی جی منتشر شد.  آنچه خواندید، ترجمه آن بود و گردآورنده اش یکی از اعضای تحریریه مرکز بین المللی خبرنگاران: Lucía Ballon-Becerra.

تصویر از ایرنا