تمرین هایی برای فراگیری بهتر مفاهیم و کاربردهای انبوه سپاری

نوشتهبهنام صارمیMar 31, 2020 در تعامل با مخاطبان
انتشار تصویر با مجوز Bloomicon/Shutterstock.com

- دو نمونه موفق انبوه‌سپاری را مطالعه کنید («کاربردهای انبوه‌سپاری در مدیریت بلایای طبیعی»، شمارش شدگان؛ نمونه‌ای موفق از کاربرد انبوه‌سپاری). شما چه نمونه‌های موفق دیگری از انبوه‌سپاری را به فارسی یا انگلیسی می‌شناسید؟ دلایل قوت این نمونه‌ها را توضیح دهید.

 

۲- انبوه‌سپاری به کدام بخش از تهیه یک گزارش کمک می‌کند؟ آیا انبوه‌سپاری به خودی خود برای تهیه گزارش کافی است؟ 

 

۳-از نظر شما نقاط ضعف و قوت استفاده از انبوه‌سپاری در گزارش‌نویسی چیست؟

 

۴- از چه ابزاری می توان برای انبوه‌سپاری استفاده کرد؟‌ آیا در ایران ابزار یا اپلیکیشنی که بتوان از آن برای انبوه‌سپاری استفاده کرد، می‌شناسید؟ 

 

۵- دو موضوع قابل پی گیری در ایران پیشنهاد دهید که می توان برای تهیه آن از انبوه‌سپاری استفاده کرد. مراحل گام به گام تهیه این گزارش را توضیح دهید و بگویید چطور و برای کدام بخش کار از انبوه‌سپاری استفاده خواهید کرد.