تعامل با مخاطبان در جوامع بسته

نوشتهMehrnaz SamimiDec 7, 2021 در تعامل با مخاطبان
تصویر از وبسایت سواد رسانه ای

تهیه خبر از جوامع بسته ای که در‌ آنها محدودیت های مطبوعاتی و رسانه ای وجود دارد، شاید دشوارترین راه پوشش خبری باشد.

تهدیدهایی که خبرنگاران با آنها مواجهند، سبب می شود که نه تنها برخی از مسائل را نتوانند پوشش دهند، بلکه به ناگزیر به خودسانسوری نیز دست بزنند.

از سوی دیگر نیز مواجهه با پیامدهای تعامل و تماس با مخاطبان همواره آنها را تهدید می کند و سبب می شود که برای حفظ جان، امنیت جسمی و مجازی، و مصون ماندن از آزار یا پی گرد احتمالی، از پوشش دادن بعضی موضوعات صرفنظر کنند یا با برخی گفت و گو نکنند.

اما راه هایی برای تعامل با مخاطبان وجود دارد، حتی در جوامع بسته، اگر چه به طبع نه به اندازه جوامعی که خبرنگاران و روزنامه نگاران در آنها می توانند به شیوه های عادی و آزاد دست به کار مطبوعاتی و پوشش خبری بزنند.

این چند توصیه، آموزه هایی از تجربه های خبرنگاران شاخص و کارکشته در کشورهایی است که مانند ایران با محدودیت مواجهند و مشکل آزادی بیان و مطبوعات فعالیت حرفه ای خبرنگاران را به مخاطره می اندازد و سبب به خطر افتادن جان و تندرستی خود و خانواده هایشان می شود.

شاید این نکات برای برخی خبرنگاران که در این شرایط دست به فعالیت متهورانه خبری می زنند و آگاهی رسانی و فرهنگ سازی می کنند، فوایدی داشته باشد یا به عنوان راهنمایی مناسب و مفید باشد.

یک: به مصاحبه شوندگان و مخاطبان برای گفت و گو یا حتی صحبت عادی با شمایی که در نظر آنها هر سخنشان را منعکس می کنید، برای انجام گفت و گو یا مؤانست معمولی اصرار نکنید.

پافشاری شما تنها هراس یا نگرانی آنها را افزون می کند و سبب می شود که از بیم مصاحبه کردن یا حتی هم صحبتی با شما، با شما فاصله بگیرند و این، به کارتان زیان خواهد رساند.

دو: از شیوه های دیگری مثل ارتباطات نزدیک تر و دوستانه تر در زمان ها و شرایطی که ممکن است، برای کسب نظر مخاطبان و خوانندگانتان بهره ببرید. کار نظرخواهی و تعامل را از جنبه رسمی و کاری خارج یا دست کم دور کنید و آن را به نوعی ارتباط انسانی بدل کنید.

سه: به مخاطبان نشان دهید و در عمل ثابت کنید که به اندیشه و نظر آنها اهمیت می دهید و این اهمیت را به عمل در می آورید، یعنی آن را در فعالیت های بعدی تان اِعمال می کنید.

به عنوان نمونه اگر مخاطب یا خواننده ای نظری پیرامون مطلبی ارائه می کند یا موضوعی برای پوشش خبری پیشنهاد می کند، حتما اطلاعات بیشتر و دقیقتری از او در این زمینه بگیرید و از آن در مطلب یا مقاله یا گزارش بعدی تان استفاده کنید. لینک مطلب یا گزارشتان را هم برای او بفرستید تا در جریان کوشش شما برای اعمال نظر او باشد و به همکاری و تعامل آینده ترغیب شود.

چهار: ارتباطتان را با مخاطبانی که با آنها تعامل کرده اید، حفظ کنید. سعی کنید حتی اگر پیرامون مطلب نمی خواهید از آنها چیزی بپرسید، با آنها در ارتباط بمانید و هر از گاه جویای حالشان شوید یا نظرشان را پیرامون مطلب یا گزارش تازه تان از آنها بپرسید و به این بازخورد بیاندیشید و اگر آن را مفید می یابید، به کار بگیرید.

حفظ رابطه با مخاطب، از مهمترین ابعاد و جوانب تعامل است.

پایبندی به این کار، با کسب بازخورد بیشتر، نتیجه کار حرفه ای تان را بهتر، و شما را به عنوان خبرنگار موفق تر خواهد کرد.            

 

تصویر از وبسایت سواد رسانه ای