اعطای بورسیه به عکاسان و مترجمان پوشش دهنده مناقشه ها

منتشر شده در Nov 4, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

عکاسان مطبوعاتی و مترجمانی که در پوشش خبری مناقشه ها و بحران ها سهیم بوده اند، می توانند برای دریافت کمک مالی درخواست دهند.

موسسه غیرانتفاعی The Aftermath Project اعلام کرد برای کمک به عکاسان و مترجمان برای روایت تجربه خود از مناقشه ها و درگیری های نظامی به این افراد کمک مالی می کند.

این کمک مالی برای عکاسان خبری ۲۰ هزار دلار و برای مترجمان خبرنگاران پنج هزار دلار است.

این یک پروژه یک ساله است تا عکاسان و مترجمان درباره تجربه خود از حضور در مناقشه ها و تاثیر آن بر زندگی شخصی خود اطلاع رسانی کنند. این اطلاع رسانی می تواند از هر راهی صورت بگیرد مانند برگزاری نمایشگاه نقاشی، عکاسی، تهیه گزارش و همکاری با خانواده های آسیب دیده.

مهلت درخواست اول اکتبر است.