کمک بلاعوض سازمان ملل به طرح های پیشنهادی برگزیده نهادهای مدنی

منتشر شده در Dec 20, 2018 در تداوم فعالیت رسانه ای

نهادهایی که در عرصه های رسانه، جوانان، زنان، اجرای قانون، حقوق بشر، توسعه اجتماعی، و دموکراسی فعالند، می توانند برای دریافت این وام اقدام کنند.

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

صندوق دموکراسی سازمان ملل متحد است که به تعدادی نهاد برگزیده، برای اجرای طرح هایشان وام بلاعوض می دهد.

طرح های پیشنهادی باید متضمن فعالیت دوساله باشند و بر یکی از این عرصه ها تمرکز داشته باشند: فعالیت اجتماعی، اجرای قوانین اجتماعی و موازین حقوق بشر، تعامل اجتماع با دولت، رسانه ها و آزادی اطلاعات، و فرایند انتخابات.

وامی که به نهادهای برگزیده اعطا می شود، بین صد هزار و سیصد هزار دلار آمریکا خواهد بود.

طرح های پیشنهادی باید به زبان انگلیسی یا فرانسه فرستاده شوند. آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، بیست ژانویه است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.