پذیرش خبرنگاران تحقیقی برای «چالش برتا»

منتشر شده در Jun 1, 2023 در خبرنگاری تحقیقی

خبرنگاران تحقیقی و کنشگران می‌توانند برای این فرصت یک ساله با تمرکز بر اطلاعات نادرست و بحران اقلیم اقدام کنند.

Bertha Foundation یا بنیاد برتا برای «چالش برتا» خبرنگار می‌پذیرد. 

این چالش فرصتی است برای حمایت از تحقیقات جمعی پیرامون یک موضوع شاخص مربوط به عدالت اجتماعی.

برای چالش سال آینده (۲۰۲۴) این پرسش مد نظر قرار می‌گیرد: «اطلاعات نادرست چگونه سبب تغییر و تحریف اثر بحران انسانْ ساخته اقلیم می‌شود؟»

این فرصت خبرنگاری حقوق سالانه‌ای را به شرکت کنندگان می‌پردازد و هزینه اجرای طرح خبرنگاری‌شان را هم تا سقف ده هزار دلار تأمین می‌کند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۴ ژوییه است.