وبینار راستی آزمایی مرکز بین المللی خبرنگاران برای خبرنگاران خاورمیانه

منتشر شده در Nov 23, 2018 در شبکه های اجتماعی

نخستین وبینار برنامه شبکه های اجتماعی مرکز بین المللی خبرنگاران برای خبرنگاران خاورمیانه و شمال آفریقا برگزار خواهد شد. تاریخ برگزاری آن، بیست و دو ژانویه است و زمان آن به زودی اعلام خواهد شد.

این وبینار تازه های خبرنگاری و ابزار و مهارت های خبرنگاری را در چهار موضوع بررسی خواهد کرد: راستی آزمایی، تعامل با مخاطبان، داستانگویی، و امنیت خبرنگاری.

آخرین مهلت اقدام برای شرکت در این وبینار، پانزده ژانویه است. برای تقاضای شرکت، می توانید از این لینک استفاده کنید:

https://goo.gl/forms/ca6n694Mm1zxK5D63