وام بلاعوض نشنال جیوگرافیک به طرح های تحقیقی برگزیده خبرنگاری

منتشر شده در Jun 21, 2019 در خبرنگاری چند رسانه ای

بنیاد نشنال جیوگرافیک برای طرح تجسس خود ایده های پیشنهادی می پذیرد.

این طرح ها می توانند در خصوص فیلمسازی، عکاسی، نقشه برداری، خبرنگاری، یا رسانه های دیجیتال باشند، و یکی از سه رویکرد نشنال جیوگرافیک را پوشش دهند: حیات وحش، تغییرات زمین، یا سفرهای انسانی. طرح ها برای بررسی وارد مراحل داوری می شوند تا در نهایت شماری از آنها انتخاب شوند. 

متقاضیان باید بتوانند طرح پیشنهادی خود یا طرح های مشابه را با به دست آوردن نتایج ملموس و قابل اندازه گیری تکمیل کنند. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت دهم ژوییه است. 

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.