وام بلاعوض شبکه زمین برای مقالات زیست محیطی

منتشر شده در Jan 18, 2022 در موضوعات تخصصی

Earth Journalism Network یا شبکه زمین برای دادن وام بلاعوض به شماری طرح برگزیده زیست محیطی، به طور خاص پیرامون مناطق بومی، تعدادی طرح را بررسی می کند. 

آخرین مهلت فرستادن این طرح ها هفتم فوریه است. 

این طرح که میزان وام بلاعوض برای آن ۱۴۵۰ یا ۱۲۵۰ دلار است، برای حمایت از طرح های بومی حامی محیط زیست اجرا می شود که به تبلیغ برابری زیست محیطی، عدالت زیست محیطی، تنوع بومی و موضوعاتی مشابه می پردازند. 

طرح ها می توانند به هر زبانی باشند اما اگر به انگلیسی نباشند باید همراه زیرنویس انگلیسی ارائه شوند. ۲۰ طرح برگزیده خواهند شد. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.