وام بلاعوض شبکه خبرنگاری زمین برای تهیه تعدادی گزارش‌ زیست‌محیطی

منتشر شده در Dec 11, 2023 در موضوعات تخصصی

خبرنگاران بومی می‌توانند برای دریافت این وام بلاعوض اقدام کنند.

Earth Journalism Network یا شبکه خبرنگاری زمین برای دادن وام بلاعوض به ۸ خبرنگار برگزیده زیست محیطی که با تمرکز خاص بر مناطق بومی فعالیت حرفه‌ای می‌کنند، تعدادی طرح را بررسی می کند. طرح‌هایی که خبرنگاران برای این شبکه می‌فرستند، در واقع تشریح پیشنهادی برای تهیه گزارش پیرامون موضوعی خاص است که به مسائل زیست محیطی مناطق بومی مربوط می‌شود.

میزان متوسط وام بلاعوض برای طرح‌های برگزیده ۱۴۰۰ دلار است و برای حمایت از شماری ایده‌ بومی حامی محیط زیست اعطا می شود که به تبلیغ برابری زیست محیطی، عدالت زیست محیطی، تنوع بومی و موضوعاتی مشابه که به حقوق و تندرستی جوامع بومی می پردازند. 

گزارش‌هایی که تهیه می‌شوند (محصول نهایی کار خبرنگارانی که برای دریافت این وام برگزیده می‌شوند)، می توانند به هر زبانی باشند، و اگر به انگلیسی نباشند، باید همراه زیرنویس انگلیسی ارائه شوند.

آخرین مهلت فرستادن طرح (پیشنهاد) تهیه گزارش، ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴ است.