وام بلاعوض برای مبارزه با اطلاعات نادرست پیرامون محیط زیست

منتشر شده در Aug 17, 2022 در مبارزه با شیوع اطلاعات غلط و جعلی

فعالان و کارکنان رسانه ای و اتاق های خبری که به موضوعات زیست محیطی می پردازند می توانند برای دریافت این وامهای بلاعوض اقدام کنند. 

Meedan تقاضا برای دریافت وام بلاعوض را برای Check Global Independent Media Response Fund یا صندوق مستقل جهانی پاسخ رسانه ای می پذیرد. هدف از دریافت این وام ها حمایت از طرح های کوچک و متوسطی است که بر مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست پیرامون محیط زیست تمرکز دارند. 

این صندوق از طرح های رسانه ای و کارکنان رسانه ای در چند نقطه جهان حمایت می کند، از جمله آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، آفریقای شمالی و آسیای غربی.

مبلغ این وام ها تا سقف پنج هزار دلار برای افراد و پانزده هزار دلار برای نهادهای رسانه ای خواهد بود.

آخرین مهلت ارسال تقاضا برای این وام ها سی ام سپتامبر است.  

.