وام بلاعوض برای طرح‌های ویژه خبرنگاران حوزه دانش

منتشر شده در Jan 27, 2023 در تنوع

خبرنگاران و نویسندگان آزاد می‌توانند برای دریافت یک وام پانزده هزار دلاری اقدام کنند. 

National Association of Science Writers (NASW) یا انجمن ملی نویسندگان حوزه دانش برای برنامه‌ای ویژه وام‌های بلاعوض ایده می‌پذیرد. این برنامه به نام Peggy Girshman شناخته می‌شود و به نویسندگان حوزه دانش کمک می‌کند. طرح‌های مورد نظر این برنامه باید با تمرکز بر گرو‌ه‌ها و مخاطبانی باشند که در رسانه‌ها کمتر به آنها پرداخته می‌شود. 

کمیته انتخاب طرحها به طرح‌هایی علاقمند است که اثری گسترده بر حوزه دانش داشته باشند و به داوطلبانی علاقمند است که ارزش و کارایی وام را فراتر از زمان هزینه کردن آن نیز در نظر داشته باشند. 

داوطلبان بین‌المللی باید برتری طرح خود را نسبت به داوطلبان ایالات متحده اقدام می‌کنند، در طرحشان منعکس کنند. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، اول فوریه است.