وام بلاعوض برای خبرنگاران سیاه‌پوست

منتشر شده در Feb 8, 2023 در تنوع

بنیاد بین المللی زنان در رسانه‌ها یا The International Women's Media Foundation و Black Journalists Therapy Relief Fund یا  صندوق کمک به خبرنگاران سیاه‌پوست دو فرصت فوری برای کمک بلاعوض به خبرنگاران سیاه‌پوست نیازمند فراهم کرده‌اند.  این کمک ویژه خبرنگارانی است که قادر به تامین هزینه‌های گرفتن کمک درمان روحی نیستند. 

صندوق اضطراری بنیاد بین المللی زنان در رسانه‌ها یا  IWMF's Journalism Emergency Fund به زنان خبرنگاری کمک می‌کند که به وام‌های بلاعوض کوتاه مدت برای مشکلات روحی یا بهداشتی ناشی از تنش‌های کاری حین کار به عنوان خبرنگار به کمک نیاز دارند یا برای مقابله با تهدید یا خطر زندانی شدن یا سانسور کاری به کمک احتیاج دارند. 

به تقاضای خبرنگاران به نوبت دریافت آنها رسیدگی خواهد شد.