وام بلاعوض برای خبرنگاران برگزیده ادبیات غیرداستانی

منتشر شده در Nov 22, 2023 در موضوعات تخصصی

Arthur L. Carter Journalism Institute یا انستیتو خبرنگاری آرتور ال. کارتر در دانشگاه نیویورک، از نویسندگان تازه‌کاری که روی ادبیات غیرداستانی کار می‌کنند و به برملا کردن حقایق پیرامون شرایط انسانی علاقمندند، دعوت می‌کند که برای این فرصت اقدام کنند تا در صورت موفقیت، درمیان برگزیدگان برای دریافت وامی باشند که برای این فرصت در نظر گرفته شده و به نویسندگان انتخاب شده تعلق می‌گیرد.

این فرصت برای برگزاری رقابتی است برای به‌دست آوردن وام بلاعوضی به نام جایزه خبرنگاری ادبی Matthew Power (متیو پاور) که به‌یاد خبرنگاری به‌نام متیو پاور برگزار می‌شود. پاور خبرنگاری بود که با اشتیاق از موضوعات مربوط به انسانها گزارش تهیه می‌کرد و در مارس سال ۲۰۱۴ حین انجام وظیفه در اوگاندا کشته شد.

برنده این رقابت مبلغ ۱۲ هزار و پانصد دلار به‌عنوان وام بلاعوض برای کار گزارشگری دریافت خواهد کرد و به منابع پژوهشی و کتاب‌های مرجع کتابخانه «بابست» در دانشگاه نیویورک دسترسی کامل حضوری و مجازی خواهد داشت. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ است.