وامی برای مبارزه با اطلاعات غلط پیرامون واکسن کووید-۱۹

منتشر شده در Jan 20, 2021 در خبرنگاری از کووید-۱۹

Google News Initiative یا طرح خبری گوگل صندوقی را برای حمایت از مبارزه با انتشار اطلاعات غلط پیرامون واکسن کووید-۱۹ اختصاص داده است. 

نهادهای خبری که در پی تلاش برای مبارزه با انتقال و انتشار اطلاعات نادرست پیرامون واکسن کووید-۱۹ هستند، می توانند برای دریافت این وام گوگل نیوز اقدام کنند. 

این وام بلاعوض به طرح های برگزیده تعلق خواهد گرفت، و آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۳۱ ژانویه است. 

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.