نشست پاملا هاورد پپرامون تغییرات اقلیمی، اجلاس «کاپ-۲۷» و خبرنگاری محیط زیست

منتشر شده در Nov 17, 2022 در خبرنگاری محیط زیست

خبرنگارانی که عضو Pamela Howard Forum on Global Crisis Reporting یا نشست پاملا هاورد در خصوص خبرنگاری بحران هستند می توانند گزارش‌های خود را برای این نشست برای شرکت در رقابت ماه نوامبر بفرستند. 

نویسندگانی که کارهای خود را برای این رقابت می فرستند، باید به طور مشخص ذکر کنند که چگونه از این نشست بهره برده اند و از منابع و وبینارهای آن در تهیه گزارششان استفاده کرده اند. 

آخرین مهلت ارسال مطلب به این رقابت سی ام نوامبر است.