نام نویسی برای دریافت هفته نامه رایگان آی جی نت فارسی : به مشترکان خبرنامه بپیوندید!

منتشر شده در Sep 22, 2021 در تعامل با مخاطبان

وبسایت فارسی مرکز بین المللی خبرنگاران (آي جی نت) هر هفته برای مشترکان فرستاده می شود. با مراجعه به این لینک و نام نویسی، هر هفته به رایگان این خبرنامه را دریافت کنید. بولتن هفتگی ما شامل آخرین رویدادها و اخبار خبرنگاری، مطالب تازه، ابزار و یافته های جدید و رقابت ها و فرصت های مطالعاتی و آموزشی خبرنگاری است که شامل فرصت هایی برای دریافت وام بلاعوض و فرصت های دیگری برای تقویت مهارت های خبرنگاری، ارتباط با همکاران، و کسب تجربه از خبرنگاران و استادان باسابقه است. این فرصت را از دست ندهید و آبونه خبرنامه ما شوید!