فرصت مطالعاتی ویژه خبرنگاران حوزه‌های غذا و کشاورزی

منتشر شده در Mar 22, 2022 در موضوعات تخصصی

Oregon State University یا دانشگاه ایالتی اورگان فرصت مطالعاتی سه روزه امسال خود را از ۷ تا ۱۰ اوت برگزار می کند. 

شرکت کنندگان در این دوره سه روزه خواهند آموخت که غذا و کشاورزی چگونه بر اورگان، آمریکا و کل جهان اثر می گذارد.

طی این فرصت مطالعاتی، بر مجموعه‌ای از موضوعات گوناگون تمرکز می شود: نوآوری در عرصه پژوهش غذا و کشاورزی، اثر کشاورزی بر فرهنگ و عدالت، بهداشت و تندرستی و زنجیره تأمین خوراک.

دانشگاه اورگان اغلب هزینه های شرکت در این دوره را خواهد پرداخت اما شرکت‌کنندگان در این دوره مسئولیت رفت و آمد خود در آغاز و پایان دوره به عهده خواهند داشت.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، اول مه است. 

برای آگاهی از جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.