فرصت مطالعاتی خبرنگاری در آلمان

منتشر شده در Jul 22, 2021 در موضوعات تخصصی

خبرنگارانی رسانه های نوشتاری و دیداری یا شنیداری که به سیاست، اقتصاد، و موضوعات مربوط به قانون، قانون اساسی و حقوق می پردازند، می توانند برای این فرصت موسسه ماکس پلانک در آلمان اقدام کنند.

Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law یا MPIL یا موسسه حقوق تطبیقی ماکس پلانک در آلمان این فرصت را در سال ۲۰۲۲ برگزار می کند. خبرنگاران برگزیده زمانی بین شش هفته و شش ماه را در این موسسه می گذرانند و به بررسی و آموزش و تقویت مهارت های خبرنگاری خود در رشته های حقوق، حقوق عمومی، و حقوق بین الملل خواهند پرداخت و می توانند پیرامون موضوعات مورد علاقه خود نیز پژوهش کنند. 

برای اقدام برای این فرصت، خبرنگاران باید خلاصه ای از طرح پیشنهادی تحقیقی خود را برای این نهاد بفرستند. 

مبلغ سه هزار یورو در ماه به خبرنگاران برگزیده ای که در این فرصت شرکت کنند، پرداخت خواهد شد. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، اول اوت است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.