فرصت مطالعاتی برای خبرنگاران حوزه دانش

منتشر شده در Feb 9, 2021 در موضوعات تخصصی

خبرنگاران تازه کار عرصه های فن آوری، دانش، و بهداشت می توانند برای کسب این فرصت مطالعاتی مجازی (اینترنتی) به نام EurekAlert اقدام کنند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۱۶ مارس ۲۰۲۱ است. 

این دوره هر سال حضوری برگزار می شود اما امسال به شیوه آنلاین برپا خواهد شد. اطلاعات بیشتر اینجاست. 

نامزدهای شرکت در این دوره باید حداکثر پنج سال تجربه کار حرفه ای داشته باشند (پنج سال یا کمتر). شرکت کنندگان می توانند به طور تمام وقت یا پاره وقت یا آزاد کار خبرنگاری انجام دهند و واجد شرایط لازم باشند. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.