فرصت مطالعاتی انستیتو رادکلیف

منتشر شده در Jul 5, 2022 در خبرنگاری چند رسانه ای

برنامه انستیتو رادکلیف در دانشگاه هاروارد به طیف وسیعی از دوره های آموزشی هنری و آکادمیک می پردازد و هزینه ی شرکت برگزیدگان در این دوره را نیز تامین می کند. این دوره یک ساله است و از سپتامبر سال ۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.

تا سقف مبلغ ۷۸ هزار دلار نیز به همراه مبالغ تکمیلی برای هزینه های اجرای طرح، به خبرنگاران داده خواهد شد.

شرکت کنندگان در این دوره طی شرکت در آن از امکان دسترسی به کتابخانه ها و دیگر منابع دانشگاه هاروارد برخوردار خواهند شد.

برای تقاضای شرکت در این دوره، متقاضیان باید دست کم در عرصه ی خبرنگاری پنج سال کار حرفه ای کرده باشند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، هشتم سپتامبر است.