فرصت مسافرت خبرنگاری برای خبرنگاران فعال در کشورهای درحال توسعه

منتشر شده در Nov 5, 2018 در موضوعات تخصصی

بنیاد Heinz-Kühn-Foundation به خبرنگاران جوان کشورهای در حال توسعه کمک هزینه هایی برای سفرهای خبرنگار شش هفته ای یا سه ماهه اعطا می کند. این برنامه بر تبادل خبرنگار تمرکز دارد. متقاضیانی که از کشورهای دیگر (خارج از آلمان) برای شرکت در این برنامه تقاضا می دهند، باید به زبان کشور میزبانشان مسلط باشند و زبان آلمانی را در حد رفع نیاز بدانند. 

این بورسیه شامل تامین هزینه های این امکانات خواهد بود: سفر، اقامت و دوره ی فراگیری زبان آلمانی، تا حداکثر مدت چهار ماه ( درصورت نیاز) است.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۳۰ نوامبر است.