فرصت داده نگاری حوزه آب ویژه خبرنگاران کشورهای در حال توسعه

منتشر شده در Nov 5, 2018 در موضوعات تخصصی

داده نگارانی و خبرنگاران تحقیقی که در کشورهای در حال توسعه فعالیت گزارشگری می کنند، می توانند برای این فرصت اقدام کنند.

 Water Integrity Network

هزینه ی طرح های خبرنگاری تحقیقی و داده نگاری را در حوزه ی آب در این کشورها می پذیرد و برای اعطای وام بلاعوض بررسی می کند.

موضوعات مورد بررسی می تواند شامل ریشه های کم آبی در کشورهای در حال توسعه باشد.

علاقمندان باید کارهای منتشر شده و دست کم پنج سال سابقه کار داشته باشند.

آخرین مهلت فرستادن طرح های پیشنهادی بیستم نوامبر است.