فرصت خبرنگاری وان ورلد میدیا (رسانه ای برای یک جهان) متقاضی می پذیرد

منتشر شده در Feb 22, 2019 در موضوعات تخصصی

خبرنگاران و فیلمسازانی که به روایتگری از جنوب جهانی علاقمندند، می توانند برای این فرصت خبرنگاری که از سوی One World Media (رسانه ای برای یک جهان) برگزار می شود، اقدام کنند.

از۲۰ نفری که امسال انتخاب می شوند، ده متقاضی از سراسر جهان و ده نفر از سراسر آفریقا برگزیده خواهند شد.

این برنامه برای همه خبرنگاران رسانه ها از جمله فیلم، مطبوعات، گزارش های دیداری، چند رسانه ای و عکاس - خبرنگاری برگزار می شود.  

برگزیدگان وام بلاعوض برنامه را دریافت می کنند و امکان تقویت مهارت های خود را نیز از راه آموزش و ایجاد ارتباط خواهند یافت. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت هفتم آوریل است. 

برای اطلاعات یبشتر اینجا کلیک کنید.