فرصت خبرنگاری مرکز دارت

منتشر شده در Feb 2, 2022 در موضوعات تخصصی

Dart Center for Journalism and Trauma مرکز خبرنگاری و ترامای دارت این فرصت را در اختیار شماری خبرنگار برگزیده قرار می دهد. 

متقاضیان باید به موضوعاتی که به رشد و سلامت کودکان مربوط می شود، علاقمند باشند. 

خبرنگارانی که به این فرصت علاقمندند باید یک طرح خبرنگاری پیرامون کودکان یا کسانی که از کودکان نگهداری می کنند، تهیه کنند و بفرستند. 

برگزیدگان با یک کارشناس مجرب خبرنگاری از نزدیک همکاری خواهند کرد و در وبینارهای ماهیانه شرکت خواهند کرد و مبلغی برای استفاده به منظور تهیه گزارش به آنها داده خواهد شد. این دوره از نوامبر تا مه برگزار می شود. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۲۸ فوریه است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.