فرصت خبرنگاری محیط زیست مرکز پولیتزر

منتشر شده در Apr 3, 2024 در خبرنگاری محیط زیست

خبرنگارانی که سابقه کار خبرنگاری تحقیقی در زمینه محیط زیست دارند& می‌توانند برای این فرصت اقدام کنند. 

این فرصت مجازی که از سوی Pulitzer Center یا مرکز پولیتزر برای فرصت Ocean Reporting Network یا ORN (خبرنگاری گزارشگری از اقیانوس) برگزار می‌شود، به شیوه‌های غیرقانونی صنایع ماهی‌گیری و تهدید‌هایی که متوجه محیط زیست دریایی است، می‌پردازد. دست کم هشت خبرنگار برای این فرصت برگزیده می‌شوند. 

این فرصت، یک ساله خواهد بود و درآمدی را به اندازه درآمد خبرنگاری تامین خواهد کرد. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۲۶ مه (می) است.

=.